Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ohlášky 1.8. - 8.8.2021

1. 8. 2021
Datum Liturgická památka Místo Hodina Úmysl                            

Neděle

 1.8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. neděle v mezidobí

 

 sv. Alfonse z Liguori

 

sbírka na Spolek a Nadační fond

 

 14.30 Rychnov na Moravě

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

Vranová Lhota 8:00

 

 za rodinu Hedrichovu, rodiče Skřipcovy a jejich rodiče, nemocnou osobu a Boží požehnání

Městečko Trnávka     9:30

 Za rodinu Trenzovu

 

 

 

 

 

 Městečko Trnávka 

 

 

 

 

 

 

 15:00

 mše TV Noe v 10:00 

 

 

 

 

 

 farní odpoledne

 - požehnání

 - posezení na faře

 

Pondělí

  2.8.

 

 sv. Juliána Eymarda, kněze

 sv. Eusebia z Vercelli

 Panny Marie Andělské porciunkule

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 mše TV Noe --- 

     

 Úterý

  3.8.

 

 sv. Lydie

 

     
     mše TV Noe ---                                             

Středa

 4.8.

 sv. Jana Maria Vianneye, kněze

    

 mše TV Noe ve 12:05

 

 

 

  Městečko Trnávka  -------

 mše nebude

Čtvrtek

   5.8.

 posvěcení římské baziliky Panny Marie

     mše TV Noe --- 

 Vranová

 Lhota

 16:00

 na úmysl celebranta; vigilie svátku Proměnění Páně

     

 Pátek

   6.8.

 svátek Proměnění Páně

 

výročí kněžského svěcení P. Engelmara Unzeitiga 11.00 pouť u sv. Josefa na mí-sto, kde P. Engelmar se rozh-odoval o povolání

 

 

 

 

 

 

 

 mše TV Noe --- 

 

 

 Městečko Trnávka  18:00

 za živé a + pracovníky závodu Miltra

Sobota

   7.8.

 sobotní památka Panny Marie

 

 sv. Sixta II.pp, druhů a muč.

 sv. Kajetána, kněze

 

 Koclířov

 

 

 10:30

 

 mše TV Noe v ---

 

 

 duchovní obnova, hlavní mše v 10.30 s biskupem Vokálem z Hradce Králové a biskupem Galisem ze Žiliny

 

 

 

 

 

Neděle

   8.8. 

 

 19. neděle v mezidobí

 

 sv. Dominika

 Vranová   Lhota  8:00

 za P. Františka Marka a jeho hospodyni Annu Gruntovu

 Městečko Trnávka  9:30

 

 za Josefa Nerušila, živou a + rodinu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mše TV Noe v 10:00 

 

 

 

 kontakt na duchovního správce P. Jana Slívu 731402045; P. Václava Doláka 604326621 a P. Petra Krajčoviče 731 604 582

 

 

 

 · Děkuji za sbírku na provozní náklady Městečko Trnávka 8.103,-Kč; děkuji úklid farní zahrady

· Děkuji za zajištění a stavbu lešení u sakristie a klempířovi za výměnu ryn

· dezinfekce, dodržováním rozestupů, vyjma společných rodin a respirátor